Oferta

Oferujemy pomoc:

 • dla osób znajdujących się w kryzysach emocjonalnych, nieradzącym sobie ze stanem psychicznym, lękami, fobiami ,depresją, objawami psychotycznymi, uzależnieniami, ze stresem, złością, relacjami, wyborami.
 • dla ofiar przemocy (domowej, w miejscu pracy, środowisku szkolnym);
 • dla osób w sytuacji straty (żałoby, poronienia, odejścia współmałżonka, porzucenia, utraty pracy, rozpadu relacji partnerskiej, utraty zdrowia);
 • w sytuacji kryzysowej (kryzys małżeński, kryzys pary, kryzys rodziny z dzieckiem w okresie adolescencji, kryzys po zmianie sytuacji osobistej i zawodowej, np. po przejściu na emeryturę, zespół "pustego gniazda");
 • w kryzysie związanym z wystąpieniem choroby psychicznej, bądź kalectwa u pacjenta lub członka jego rodziny (dla opiekunów osób obłożnie chorych)
 • dla ofiar wypadków;
 • osobom chorym przewlekle (w sytuacjach prowadzących do ograniczenia codziennego funkcjonowania - terapia wspierająca, fizjoterapia, konsultacja i leczenie psychiatryczne);
 • w pracy nad rozwojem osobistym (trening asertywności, praca złością, m. in. dla osób uzależnionych i sprawców przemocy);
 • dla wypalonych zawodowo
 • poszukujących drogi
 • dzieciom i młodzieży z zaburzeniami zachowania i emocji oraz ich rodzicom;
 • w zdobywaniu kompetencji społecznych;
 • pomoc w zaburzeniach odżywiania (anoreksja, bulimia, otyłość i nadwaga). Możliwość terapii grupowej, również grupy wsparcia dla rodziców otyłych dzieci;
 • w zaburzeniach lękowych i mieszanych lękowo - depresyjnych, fobiach społecznych;
 • w zaburzeniach związanych z kryzysem okresu przekwitania u kobiet i mężczyzn (menopauza, andropauza);
 • dla osób z zaburzeniami depresyjno - lękowymi, nie mogących stosować farmakoterapii (kobiety w ciąży i karmiące);
 • dla osób z problemem uzależnienia od różnych środków psychoaktywnych (alkohol, leki), uzależnień behawioralnych (hazard, seksoholizm, zakupoholizm);
 • dla osób z syndromem DDA;
 • dla osób współuzależnionych (małżonkom, dzieciom, rodzicom, partnerom osób uzależnionych).