Gabinety

Gabinety psychiatryczne

Leczenie:

 • psychoz,
 • depresji,
 • uzależnień,
 • zaburzeń lękowych,
 • zaburzeń snu,
 • zaburzeń nastroju w chorobach somatycznych,
 • zaburzeń odżywiania,
 • zaburzeń zachowania u chorych z zespołem otępiennym.

Gabinety psychoterapeutyczne – terapia indywidualna dorosłych i młodzieży, terapia par

Leczenie:

 • zaburzeń lękowych,
 • zaburzeń depresyjnych,
 • zaburzeń nerwicowych,
 • zaburzeń osobowości,
 • zaburzeń odżywiania,
 • zaburzeń zachowania,
 • dolegliwości psychosomatycznych.

Oferują:

 • wsparcie w sytuacji wystąpienia trudności wychowawczych,
 • terapię uzależnień i współuzależnienia,
 • pomoc w sytuacjach kryzysowych.

Gabinet fototerapii

Oferuje:

 • terapię światłem widzialnym o natężeniu 10 000 luksów.

Gabinet masażu

Oferuje:

 • masaż klasyczny,
 • masaż leczniczy,
 • masaż relaksacyjny z aromaterapią,
 • masaż wspomagający odchudzanie,
 • masaż antycellulitowy bańką chińską,
 • drenaż limfatyczny,
 • masaż twarzy.