Kadra

lek. Bożena Radzio – specjalista psychiatra

Skończyłam szkołę podstawową w Radlinie II znajdującą się opodal Małego Centrum Medycznego, a następnie liceum im. Powstańców Śląskich. Studiowałam na Akademii Medycznej w Zabrzu na wydziale lekarskim. Po skończeniu studiów staż podyplomowy odbyłam w wodzisławskim szpitalu. Ukończyłam Studium Pomocy Psychologicznej, a następnie Studium Terapii Uzależnień w Warszawie. Zdobyłam specjalizację lekarską w dziedzinie psychiatrii. Stale poszerzam swoją wiedzę i doświadczenie przez udział w kursach i konferencjach poświęconych zdrowiu psychicznemu.

Na moim koncie doświadczenia zawodowego jest okres pracy w Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień na oddziale psychiatrycznym dla osób z podwójna diagnozą w Gliwicach. Przez wiele lat pracowałam w Szpitalu Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach na oddziale przyjęciowym C, gdzie pełniłam również funkcję zastępcy ordynatora. Szpital ten, z ponad stuletnią historią i tradycją, nazywany "Miasteczkiem Miłosierdzia", budzi we mnie ogromny sentyment. Praca w nim to dla mnie niezastąpiony czas zdobywania doświadczenia lekarza psychiatry. Wiele lat pracowałam w poradniach zdrowia psychicznego w Kędzieżynie-Koźlu i Raciborzu, a także w poradni odwykowej we Wodzisławiu Śląskim i Żorach. Aktualnie pracuję w Wojewódzkim Ośrodku Lecznictwa Odwykowego i Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym w Gorzycach oraz w Małym Centrum Medycznym, gdzie prowadzę gabinet prywatny.

mgr Justyna Błatoń – psychoterapeuta, pedagog

Doświadczenie zawodowe zdobyłam, pracując przez wiele lat z osobami znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej związanej m.in. z sytuacjami kryzysowymi, bezradnością związaną z brakiem kompetencji społecznych rodzin, zajmując się poradnictwem w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych i rodzinnych prowadząc m.in. "Szkołę dla rodziców". Mam wieloletnie doświadczenie w pracy z rodzinami, w których wystąpiła przemoc – pracowałam zarówno ze sprawcami przemocy, jak i ofiarami. Doświadczenie zawodowe zdobywałam ponadto, pracując jako psychoterapeuta w Poradni Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień Al–Med w Wodzisławiu Śląskim i Żorach, prowadząc terapię indywidualną i grupową. Prowadzę warsztaty i zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży w szkołach. Przez 5 lat byłam kuratorem d.s rodzinnych przy Sądzie Rejonowym w Rybniku. Aktualnie prowadzę gabinet prywatny w Małym Centrum Medycznym.

Jestem absolwentką Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie na kierunku Pedagogika, specjalność praca socjalno-opiekuńcza i wychowawcza. Po studiach magisterskich kontynuowałam naukę w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, gdzie uzyskałam dyplom Psychoterapeuty Psychodynamicznego oraz ukończyłam fakultet pod nazwą „Psychodynamiczna terapia dzieci i młodzieży”.

Prowadzę psychoterapię dorosłych i młodzieży indywidualnie i grupowo, prowadzę ponadto terapię par. Swoją pracę terapeutyczną poddaję systematycznej superwizji u superwizorów z Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego.

Jako psychoterapeuta pomagam swoim Pacjentom w przezwyciężaniu problemów związanych z:

  • funkcjonowaniem w związkach i relacjach z innymi osobami
  • trudnymi, kryzysowymi i traumatycznymi sytuacjami i wydarzeniami
  • psychicznym cierpieniem związanym m.in. z utratą bliskiej osoby, uzależnieniami, współuzależnieniem, obniżonym nastrojem, poczuciem braku sensu życia, lękiem, smutkiem
  • trudnościami związanymi z zaburzeniami jedzenia
  • trudnościami wychowawczymi

Dzięki pracy terapeutycznej pacjenci mogą osiągać większą samoświadomość, pracować nad rozwojem swojej osobowości oraz odkrywać nowe możliwości rozwiązywania problemów.

Terapia prowadzona jest w oparciu o podejście psychodynamiczne. Zakłada ono, że rozumienie życia psychicznego wymaga refleksji nad nieświadomością. Te nieświadome mechanizmy działania, konflikty wewnętrzne, wzorce relacji mają ogromny wpływ na życie człowieka. Koncepcja ta poszerzona jest przez relację z obiektem.

Poprzez udział w szkoleniach i konferencjach stale podnoszę swoje kwalifikacje, co podwyższa jakość i skuteczność pracy terapeutycznej z Pacjentami.

mgr Zuzanna Nowak-Szeja – psycholog, dietetyk, psychoterapeuta

Jestem psychologiem, dietetykiem oraz psychoterapeutą w trakcie czteroletniego szkolenia w nurcie poznawczo- behawioralnym. Ukończyłam roczne szkolenie w zakresie terapii zaburzeń dzieci i młodzieży oraz liczne kursy specjalistyczne.

Doświadczenie zawodowe zdobyłam, pracując jako psycholog w jednostkach pomocy osobom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom, w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej poszerzając warsztat zawodowy o terapię i diagnozę dzieci i młodzieży oraz w punkcie konsultacyjnym dla osób dorosłych. Odbyłam również liczne praktyki kliniczne m.in. w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży CMUJ w Krakowie, prowadząc tam badania w Ambulatoryjnej Terapii Rodzin, przyglądałam się pracy praktykom terapii systemowej.

Prowadzą terapię indywidualną dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych w nurcie poznawczo- behawioralnym, koncentrując się na indywidualnych potrzebach pacjenta.