Kadra

Bożena Radzio lek. med. – specjalista psychiatra

Skończyłam szkołę podstawową w Radlinie II znajdującą się opodal Małego Centrum Medycznego, a następnie liceum im. Powstańców Śląskich. Studiowałam na Akademii Medycznej w Zabrzu na wydziale lekarskim. Po skończeniu studiów staż podyplomowy odbyłam w wodzisławskim  szpitalu. Kolejne moje miejsce pracy to Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego        w Gorzycach. W tym czasie ukończyłam Studium Pomocy Psychologiczne, a następnie Studium Terapii Uzależnień w Warszawie. Specjalizację lekarską zrobiłam z dziedziny psychiatrii. Na moim  koncie doświadczenia zawodowego jest okres pracy w Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień na oddziale psychiatrycznym dla osób z podwójna diagnozą w Gliwicach Przez  wiele lat pracowałam w Szpitalu Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach w oddziale przyjęciowym C, gdzie pełniłam również funkcję zastępcy ordynatora. Szpital ten, z ponad stuletnią historią i tradycją, nazywany "Miasteczkiem Miłosierdzia", budzi we mnie ogromny sentyment.  Praca  w nim to dla mnie  niezastąpiony  czas zdobywania doświadczenia lekarza klinicysty. Aktualnie    pracuję                 w  WOLO  i ZOL w Gorzycach , w PZP w Raciborzu i w Małym Centrum Medycznym, gdzie mam gabinet prywatny.

mgr Justyna Błatoń – psychoterapeuta, pedagog

Doświadczenie zawodowe zdobyłam pracując przez wiele lat z osobami znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej związanej m.in. z sytuacjami kryzysowymi,  bezradnością związaną z brakiem kompetencji społecznych rodzin, zajmując się poradnictwem w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych i rodzinnych prowadząc m.in. "Szkołę dla rodziców". Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy z rodzinami, w których wystąpiła przemoc – pracowałam zarówno ze sprawcami przemocy, jak i ofiarami. Doświadczenie zawodowe zdobywałam ponadto pracując jako psychoterapeuta w Poradni Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień Al – Med w Wodzisławiu Śl i Żorach, prowadząc terapię indywidualna i grupową. Prowadzę warsztaty i zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży w szkołach. Przez 5 lat byłam kuratorem d.s rodzinnych przy Sądzie Rejonowym w Rybniku. Aktualnie prowadzę gabinet prywatny w Małym Centrum Medycznym.

Jestem absolwentką Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie na kierunku Pedagogika, specjalność - praca socjalno-opiekuńcza i wychowawcza. Po studiach magisterskich kontynuowałam naukę w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, gdzie uzyskałam dyplom Psychoterapeuty Psychodynamicznego oraz ukończyłam fakultet pod nazwą „ Psychodynamiczna terapia dzieci i młodzieży”.

Prowadzę psychoterapię dorosłych i młodzieży indywidualnie i grupowo, prowadzę ponadto terapię par. Swoją pracę terapeutyczną poddaję systematycznej superwizji u superwizorów z Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego.

Jako psychoterapeuta pomagam swoim Pacjentom w przezwyciężaniu problemów związanych z:

  • funkcjonowaniem w związkach i relacjach z innymi osobami
  • trudnymi, kryzysowymi i traumatycznymi sytuacjami i wydarzeniami
  • psychicznym cierpieniem związanym m.in. z utratą bliskiej osoby, uzależnieniami, współuzależnieniem, obniżonym nastrojem, poczuciem braku sensu życia, lękiem, smutkiem
  • trudnościami związanymi z zaburzeniami jedzenia
  • trudnościami wychowawczymi

Dzięki pracy terapeutycznej pacjenci mogą osiągać większą samoświadomość, pracować nad rozwojem swojej osobowości oraz odkrywać nowe możliwości rozwiązywania problemów.

Terapia prowadzona jest w oparciu o podejście psychodynamiczne. Zakłada ono, że rozumienie życia psychicznego wymaga refleksji nad nieświadomością. Te nieświadome mechanizmy działania, konflikty wewnętrzne, wzorce relacji mają ogromny wpływ na życie człowieka. Koncepcja ta poszerzona jest przez relację z obiektem. 

Poprzez udział w szkoleniach i konferencjach stale podnoszę swoje kwalifikacje, co podwyższa jakość i skuteczność pracy terapeutycznej z Pacjentami.

mgr Leszek Kosior specjalista fizjoterapii

W Służbie Zdrowia pracuję od 30 lat. Po ukończeniu Medycznego Studium Zawodowego w Wodzisławiu Śl., w 1991 r. podjąłem pracę w przychodni jako technik fizjoterapii. Następnie po ukończeniu studiów magisterskich na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu pracowałem w szpitalu w Żorach jako koordynator pracowni fizjoterapii. W 2015 r. zdałem egzamin w Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi i uzyskałem tytuł specjalisty fizjoterapii. 

Obecnie pracuję w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu Zdroju jako starszy asystent specjalista fizjoterapii. Zajmuję się rehabilitacją pacjentów na oddziałach szpitalnych.

Ukończyłem wiele kursów, które są mi przydatne w pracy zawodowej i polepszają efekty leczenia.

Od 1991 r. prowadzę prywatny gabinet, w ramach którego, świadczę również wizyty domowe u pacjentów mających problemy bólowe i lokomocyjne.